MISIJA

 

- Provoditi utvrđene ukupne mjere radi poboljšanja uvjeta za posredovanje u zapošljavanju
- Osigurati odgovarajuću materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama
- Realizirati programe i mjere aktivne politike zapošljavanja
- Informirati sve zainteresirane o stanju u oblasti zapošljavanja
- Povećati kompetencije nezaposlenih za tržište rada

 

VIZIJA

 

Naša vizija je da, kao odgovorna Javna ustanova, svojim sveukupnim aktivnostima, programima i mjerama aktivne politike zapošljavanja doprinesemo postignuću prihvatljive stope zaposlenosti na području Županije Posavske  i da osiguramo materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama u skladu sa zakonskom regulativom.