Program zapošljavanja Roma u 2019. godini 

Thursday, August 1, 2019 11:48:00 AM

JAVNA RASPRAVA - NACRT ZAKONA O OBRAZOVANJU ODRASLIH 

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske je na temelju Zaključka Skupštine Županije Posavske, akt broj: 01-02-76-2/19 od 27.06.2019. godine, uputilo Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih na javnu rasparvu. Održavanje Opširnije...
 
Thursday, July 18, 2019 9:21:00 AM
Page 2 of 14 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>