O B A V I J E S T

Obavještavamo sve zainteresirane nezaposlene osobe i poslodavce da od 02.4.2024.g

možete aplicirati na mjere sufinanciranja samozapošljavanja Druga prilika 2024.

i zapošljavanja Služba u suradnji s poslodavcima 2024.g.

Prijavne obrasce možete preuzeti na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje ili u Službi.

 

Služba za upošljavanje

Županije Posavske 

Wednesday, March 27, 2024 8:58:00 AM