Pored biografije, popratno pismo je najvažniji marketinški alat i predstavlja idealnu priliku da istaknete svoje sposobnosti.
Cilj propratnog pisma je da pojasnite bitne podatke iz biografije. Osim toga, poslodavac iz propratnog pisma treba izvući zaključak o tome zašto se obraćate njemu, koju radnu poziciju očekujete i zašto se smatrate odgovarajućom osobom za taj posao. Idealno popratno pismo ne bi trebalo da sadrži više od četiri stavke.

 • Struktura popratnog pisma:

Osobni podaci
Ime i prezime;
Kontakt adresa;
Kontakt telefon (fiksni/mobilni);
E-mail adresa.
 

 
Mjesto i datum pisanja Podaci o organizaciji/poduzeća
Naziv organizacije/poduzećaa;
Adresa;
Kontakt osoba.

 

Predmet (prijava za radno mjesto): naziv pozicije radnog mjesta na koje se prijavljujete;

 • Pismo uvijek započnite: „Poštovani“, „Poštovana“

Prva stavka
Ako je natječaj javno objavljen, navedite za koje radno mjesto (posao) se natječete,i kako ste saznali za spomenuti natječaj. Međutim, ukoliko se samoinicijativno javljate za posao, objasnite zašto ste se odlučili na taj korak.

Druga stavka
Navedite svoje kvalifikacije, dosadašnje radno iskustvo, znanja, vještine, osobine koje su u vezi sa radnim mjestom za koje konkurišete i pokažite kako u potpunosti odgovarate zahtjevima tog radnog mjesta.

Treća stavka
Istaknite svoje učešće u programima/projektima stručnog osposobljavanja i obuke, interesovanje i entuzijazam, kao i želju da se dokažete u oblasti za koju konkurišete.

Četvrta stavka
Naglasite svoju spremnost za razgovor sa poslodavcem.

 • Pismo završite sa:
  „Srdačan pozdrav“, „S poštovanjem“, Unaprijed zahvalan/a,

 

Ime i prezime:     

_____________________

Prilozi:
Navedite što prilažete od dokumenata

 

Samoinicijativno popratno pismo


Primjer 1.

Zlata Kovačević
Cvjetna dolina 20/7
76 000 Brčko
Telefon: +387 123 456 787
Mobitel: +387 123 456 788
E – mail: zlata_kovacevic@violet.ba

Brčko, 26.11.2004.

N/r. direktoru Udruženje građana „Korak po korak“
Aleja lipa 17/3
77 000 Bihać

Poštovana gospođo,

Mišljenja sam da je Udruženje građana „Korak po korak“ vrlo ugledna nevladina organizacija koja djeluje u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina i koja će, vjerovatno, i u budućnosti imati potrebu za stručnjacima pravnog profila, te se stoga javljam u želji da ostvarim saradnju sa Vašim preduzećem.

Diplomirana sam pravnica, usko specijalizirana za oblast zaštite ljudskih prava u višenacionalnim zajednicama. Tokom jeseni 2000. godine učestvovala sam u izradi i provedbi naučnoistraživačkog projekta „Ljudska prava u BiH u kontekstu poštivanja standarda Evropske unije“, koji je bitno doprinio stvaranju realne slike o stanju u Bosni i Hercegovini, kao i pretpostavke za buduće aktivnosti.
Posebno bih istakla svoje aktivno učešće u projektu Evropske unije za zaštitu prava nacionalnih manjina koji se odvijao pod pokroviteljstvom Programa „Better dream“ iz Švedske. Nakon završetka spomenutog programa dobila sam certifikat za izgradnju institucija za zaštitu prava nacionalnih manjina.
Uključena sam i u rad Inicijative Udruženja građana „Gender“ i posjedujem certifikat o poznavanju problematike u oblasti ravnopravnosti spolova. Pored toga, spremna sam i za dodatne oblike stručnog usavršavanja i napredovanja.

Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje ću rado predočiti na razgovoru.

Zahvaljujem Vam na vremenu i srdačno Vas pozdravljam,

 

Zlata Kovačević
_________________

Prilozi:

 • Biografija
 • Ovjerena fotokopija diplome
 • Ovjerene fotokopije certifikata
 • Preporuke

Samoinicijativno popratno pismo 2


Primjer 2.

Zlatko Kovačević
Mirisna aleja 31/6
76 000 Brčko
Telefon: +387 123 456 789
Mobitel: +387 123 456 799
E – mail: zlatko.k@yahoo.com

Brčko, 26.11.2004.

N/r. direktoru „Maestral“ d.o.o.
Sunčana uvala 23/7
75 000 Tuzla

Poštovani,

Mišljenja sam da je „Maestral“ d.o.o. Tuzla vrlo ugledno preduzeće koje djeluje u oblasti pripreme, oblikovanja i prerade metalnih konstrukcija za sklapanje montažnih hala, i koja će, vjerovatno, i u budućnosti imati potrebu za stručno osposobljenim saradnicima bravarskog profila, te se stoga javljam u želji da ostvarim saradnju sa Vašim preduzećem.

Završio sam Mješovitu tehničku školu u Tuzli i stekao zvanje bravara. Radio sam u metalostrugarskoj radionici „Metalco“ d.o.o. Tuzla, gdje sam obavljao poslove u vezi sa pripremom materijala za izradu različitih metalskih konstrukcija i zanatskih proizvoda koji su u širokoj upotrebi. Stekao sam vrlo značajno iskustvo u obavljanju spomenutih aktivnosti.
Posebno bih naglasio kraće radno iskustvo u preduzeću „Magnetiffico“ d.o.o. Brčko, gdje se moja aktivnost fokusirala na spajanje metalnih konstrukcija, i to zavarivanjem, lemljenjem i zakivanjem. Specijalizirao sam precizno zavarivanje.
Značajno je spomenuti moje prisustvo intenzivnom kursu NVO „Iskorak“ u Brčkom, na kojem sam stekao osnovno znanje za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije. Istakao bih i svoje učešće na kursu o upoznavanju i pridržavanju odredbi i načela standarda kvaliteta, a koji je održan pod pokroviteljstvom „Gmbh Stern“, Njemačka. Pored toga, spreman sam i za svaki oblik dodatnog usavršavanja i napredovanja.

Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje ću rado predočiti na razgovoru.

Zahvaljujem Vam na vremenu i srdačno Vas pozdravljam,

Zlatko Kovačević
_________________

Prilozi:

 • Biografija
 • Ovjerena fotokopija diplome
 • Ovjerene fotokopije certifikata
 • Preporuke

 

Propratno pismo na osnovu objavljenog oglasa

 

Primjer 3.

Zlata Kovačević
Cvjetna dolina 20/7
76 000 Brčko
Telefon: +387 123 456 787
Mobitel: +387 123 456 788
E – mail: zlata_kovacevic@violet.ba

Brčko, 26.11.2004.

N/r. direktoru Udruženje građana „Korak po korak“
Aleja lipa 17/3
77 000 Bihać

Poštovana gospođo,

Budući da svojim kvalifikacijama, iskustvom i osobinama zadovoljavam Vaše zahtjeve, javljam se na oglas za stručnog saradnika u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, objavljen u Dnevnom oglasniku 21.11.2004. godine.

Diplomirana sam pravnica, usko specijalizirana za oblast zaštite ljudskih prava u višenacionalnim društvima. Tokom jeseni 2000. učestvovala sam u izradi i provedbi naučnoistraživačkog projekta „Ljudska prava u BiH u kontekstu poštivanja standarda Evropske unije“, koji je bitno doprinio stvaranju realne slike o stanju u Bosni i Hercegovini, kao i pretpostavke za buduće aktivnosti.
Posebno bih istakla svoje aktivno učešće u projektu Europske unije za zaštitu prava nacionalnih manjina koji se odvijao pod pokroviteljstvom Programa „Better dream“ iz Švedske. Po završetku spomenutog programa dobila sam certifikat za izgradnju institucija za zaštitu prava nacionalnih manjina.
Uključena sam i u rad Inicijative udruženja građana „Gender“, i posjedujem certifikat o poznavanju problematike u oblasti ravnopravnosti spolova. Pored toga, spremna sam i za dodatne oblike stručnog usavršavanja i napredovanja.

Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje ću rado predočiti na razgovoru.

Zahvaljujem Vam na utrošenom vremenu i srdačno Vas pozdravljam,

Zlata Kovačević
_________________

Prilozi:

 • Biografija
 • Ovjerena fotokopija diplome
 • Ovjerene fotokopije certifikata
 • Preporuke

 

Propratno pismo na osnovu objavljenog oglasa

 

Primjer 4.

Zlatko Kovačević
Mirisna aleja 31/6
76 000 Brčko
Telefon: +387 123 456 789
Mobitel: +387 123 456 799
E – mail: zlatko.k@yahoo.com

Brčko, 26.11.2004.

N/r. direktoru „Maestral“ d.o.o.
Sunčana uvala 23/7
75 000 Tuzla

Poštovani,

Budući da svojim kvalifikacijama, iskustvom i osobinama zadovoljavam Vaše zahtjeve, javljam se na oglas za stručnog saradnika u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, objavljen u Dnevnom oglasniku 21.11.2004. godine.

Završio sam Mješovitu tehničku školu u Tuzli i stekao zvanje bravara. Radio sam u metalostrugarskoj radionici „Metalco“ doo Tuzla, gdje sam obavljao poslove u vezi sa pripremom materijala za izradu različitih metalskih konstrukcija i zanatskih proizvoda koji su u širokoj upotrebi. Stekao sam vrlo značajno iskustvo u obavljanju spomenutih aktivnosti.
Posebno bih naglasio kraće radno iskustvo u preduzeću „Magnetiffico“ d.o.o. Brčko, gdje se moja aktivnost fokusirala na spajanje metalnih konstrukcija, i to zavarivanjem, lemljenjem i zakivanjem. Specijalizirao sam precizno zavarivanje.
Značajno je spomenuti moje prisustvo intenzivnom kursu NVO „Iskorak“ u Brčkom, na kojem sam stekao osnovno znanje za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije. Istakao bih i svoje učešće na kursu o upoznavanju i pridržavanju odredbi i načela standarda kvaliteta, a koji je održan pod pokroviteljstvom „Gmbh Stern“, Njemačka. Pored toga, spreman sam i za svaki oblik dodatnog usavršavanja i napredovanja.

Sve informacije o obrazovanju i radnom iskustvu navedene su u biografiji, a detalje ću rado predočiti na razgovoru.

Zahvaljujem Vam na vremenu i srdačno Vas pozdravljam,

Zlatko Kovačević
_________________

Prilozi:

 • Biografija
 • Ovjerena fotokopija diplome
 • Ovjerene fotokopije certifikata
 • Preporuke