Zapošljavanje osaba s invaliditetom

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom 12.04.2016. godine objavio je slijedeće javne pozive:

•             Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa u 2016. godini za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

•             Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata razvoja privrednih društava i zaštitnih radionica,

                programa/projekata održivosti postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom i programa/projekata profesionalne rehabilitacije osoba sa

                invaliditetom u 2016. godini.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 11.05.2016. godine.

Tekstovi javnih poziva i aplikacioni obrasci dostupni su na internet stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom:

http://fprzoi.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2016-godini-za-novo-zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom/

Tuesday, April 12, 2016 3:56:00 PM