Uskoro objava javnih poziva - Programi sufinanciranja zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke

Upravni odbor Federalnog zavoda za zapošljavanje je na sjednici održanoj 14.1.2019. godine usvojio programe aktivne politike zapošljavanja koji će biti realizirani u ovoj godini. 
Uskoro će biti objavljeni javni pozivi za sudjelovanje u tim programima, a o točnom datumu objave javnost će biti blagovremeno obaviještena putem web portala Zavoda i sredstava javnog informiranja. 

Do tada, potencijalni korisnici mogu se upoznati sa tekstovima programa koji se nalaze u nastavku: 

  1. Program sufinansiranja zapošljavanja 2019 (pdf)
  2. Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019 (pdf)
  3. Program „Obuka i rad 2019“ (pdf)
  4. Program sufinansiranja zajedničkih projekata za drugim organizacijama i institucijama (pdf)
Monday, February 25, 2019 3:01:00 PM