Triple win program - zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj 2019

Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavještava zainteresirane kandidate da će se prvi krug intervjua za Triple Win projekt - zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj u 2019. godini održati od 25.2.2019. do 28.2.2019. godine, a rok za prijave je 3.2.2019. godine. Prijave se mogu slati putem lokalnih biroa službi za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje, te direktno u Agenciju za rad i zapošljavanje BiH.

Više informacija na link

http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3826&langTag=hr-HR

Monday, January 21, 2019 11:37:00 AM