Treći krug Javnog poziva - po kantonima

Obavještavamo poslodavce i nezaposlene osobe da će treći krug Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 za pojedine kantone biti otvoren prema sljedećem rasporedu: 
 
- 17.12.2018. godine (ponedjeljak) u 8:00 sati:
                - Hercegovačko-neretvanski kanton/županija, 
                - Zapadnohercegovački kanton/županija, 
                - Kanton 10 (Livanjski kanton)
 
-18.12.2018. godine (utorak) u 8:00 sati:
                - Tuzlanski kanton/županija,
                - Posavski kanton/županija,
                - Unsko-sanski kanton/županija,
 
- 19.12.2018.godine (srijeda) u 8:00 sati:
                - Zeničko-dobojski kanton/županija,
                - Srednjobosanski kanton/županija,
                - Bosansko-podrinjski kanton/županija
 
-20.12.2018. godine (četvrtak) u 8:00 sati:
                - Kanton Sarajevo.
 
Svi poslodavci s područja FBiH mogu izvršiti prijavu, ali odabir traženih nezaposlenih osoba se vrši prema njihovom mjestu prebivališta, tj. prema Službi kod koje se vode na evidenciji nezaposlenih, a u skladu sa raspoloživim sredstvima po kantonima/županijama. 
 
Prijava se vrši na intentet portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje (www.fzzz.ba), na način da poslodavci preko linka za prijavu unose svoje podatke (naziv, JIB, adresu...), a zatim vrše raspored traženih nezaposlenih osoba prema kantonu prebivališta nezaposlene osobe.
 
Poslodavac koji jedan dan aplicira za nezaposlene osobe u jednog grupi ponuđenih kantona/županija može drugi dan aplicirati za nezaposlene osobe iz druge grupe ponuđenih kantona/županija.

Monday, December 17, 2018 8:57:00 AM