Sufinanciranje po programu FZZZ-a

Dostupni programi:

1. Prilika za sve 2016.

2. Vaučer za posao 2016.

3. Periodično / sezonsko zapošljavanje 2016

 

Prilika za sve 2016

Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h - 16h

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

Vaučer za posao 2016

Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h - 16h


Vaučer za posao

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

Periodično/sezonsko zapošljavanje 2016

Javni poziv

LINK ZA PRIJAVU

Prijave se vrše svakog radnog dana od 08h - 16h

Korisnici

Ciljna grupa

Poticajne mjere

Postupak realizacije

Opće napomene

 

 

 

Thursday, February 18, 2016 10:27:00 AM Categories: Poticaji