Rezultati programa sufinanciranja zapošljavanja tijekom 2014. godine

1. Prvo radno iskustvo 2013

               

                Program je objavljen krajem 2013 te je bio aktivan sve do objave novog programa pod imenom „Prvo radno iskustvo 2014“, dakle do 5.5.2014, a rezultati su poprilično zadovoljavajući.

Rezultati

ORAŠJE

ODŽAK

DOMALJEVAC

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

19

42

9

15

2

3

 

 

Ukupno je potpisano 30 ugovora za 60 osoba (31 VSS/VŠS i 29 SSS) te plasirano 195.240,77KM.

 

2.Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2014

Javni poziv je objavljen 05.05.2014.godine. Ovaj program jeste nastavak programa „Prvo radno iskustvo 2013.“

Rezultati

ORAŠJE

ODŽAK

DOMALJEVAC

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

17

19

8

10

1

1

 

 

Ukupno je potpisano 28 ugovora od kojih je jedan raskinut tijekom realizacije te je jedan poslodavac odustao prije početka realizacije. 30 osoba je/će odraditi cjelokupan staž dok je jedna osoba krenula stažirati, ali je poslodavac odustao prije isteka ugovora. Ukupna vrijednost ugovorenih sredstava iznosi 91.007,59 KM.

 

3.Prilika za sve 2014

Rezultati

ORAŠJE

ODŽAK

DOMALJEVAC

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

43

141

40

66

3

4

 

 

Potpisano je 86 ugovora, od čega je 8 raskinuto prije isteka ugovornog roka. Sufinancirano je zapošljavanje 200 osoba s ukupnim iznosom od 375.339,48 KM.

4.Sezonsko zapošljavanje 2014

Rezultati

ORAŠJE

ODŽAK

DOMALJEVAC

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

3

8

0

0

0

0

 

 

Ukupno su potpisana 3 ugovora o sezonskom zapošljavanju za 8 nezaposlenih osoba te je plasirano 6.480KM.

5.Vaučer za posao 2014

Rezultati

ORAŠJE

ODŽAK

DOMALJEVAC

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

Broj ugovora

Broj osoba

2

2

26

29

1

1

 

 

Ukupno je potpisano 29 ugovora za 32 osobe. Jedan je poslodavac je u međuvremenu raskinuo ugovor. Vrijednost potpisanih ugovora iznosi 94.080KM.

6.Program javnih radova „Zajedno u obnovi“

Rezultati

Naziv poslodavca

Općina

Broj osoba

Mjeseci

Iznos

Crveni križ općine Domaljevac-Šamac

Domaljevac-Šamac

20

3

31.380,00

Općina Domaljevac-Šamac

Domaljevac-Šamac

10

3

15.690,00

Općina Odžak

Odžak

93

3

145.917,00

Općina Orašje

Orašje

60

3

94.140,00

Općina Orašje

Orašje

60

2

62.760,00

Crveni križ općine Orašje

Orašje

35

3

54.915,00

Crveni križ općine Orašje

Orašje

20

3

31.380,00

Crveni križ općine Orašje

Orašje

15

2

15.690,00

Vijeće Mladih općine Orašje

Orašje

15

3

23.535,00

Vijeće Mladih općine Orašje

Orašje

15

2

15.690,00

Mjesna zajednica Orašje

Orašje

15

3

23.535,00

JP "Komunalac" d.o.o.

Orašje

10

3

15.690,00

JP "Komunalac" d.o.o.

Orašje

1

2

1.046,00

Dječji vrtić "Pčelica"

Orašje

1

3

1.569,00

 

 

370

 

532.937,00

 

Potpisano je 13 ugovora sa 8 subjekata te je financirana minimalna bruto plaća za 370 osoba, u ukupnom iznosu od 532.937KM.

7.Zapošljavanje Roma 2014

                Ukupno su dva Roma ostvarila pravo na poticaj za samozapošljavanje u ukupnom iznosu od 16.000KM te je 1 pripadnik romske zajednice zaposlen uz sufinanciranje kroz ovaj program.

 

Zaključak

Poznato je da aktivnim mjerama sufinanciranja zapošljavanja ne dolazi do otvaranja novih radnih mjesta ili uglavnom će veći dio osoba zaposlenih u sufinanciranje  po isteku ugovora ipak završiti ponovno u našim evidencijama, ali se postavlja pitanje što bi bilo da nismo proveli mjere koje smo proveli. Isto tako ne treba podcijeniti dodatne efekte kao što su stečeno radno iskustvo, radni staž kod starije populacije, poticaj nezaposlenima da se aktivnije angažiraju na tržištu rada i sl. Ovakve aktivnosti potiču poslodavce na suradnju sa nama kao, a pošto je u pitanju ne zanemariv iznos sredstava ovakve mjere popravljaju i opće gospodarsko i socijalno tanje na prostoru Županije Posavske.

Kada pobrojimo sve navedeno možemo reći da smo ponosni na postignuti rezultat i način na koji smo realizirali mjere. Svi programi su bili kontinuirano dostupni, kriteriji, jasni nedvosmisleni i jednaki za sve, o čemu svjedoči u konačnici činjenica da unatoč velikom broju potpisanih ugovora ne postoji niti jedan slučaj sudske tužbe ili pismene žalbe od bilo koje zainteresirane strane.

U konačnici FZZZ i Služba su kroz 2014. godinu izvršili sufinanciranje zapošljavanja za 334 osobe. Pridodamo li tome 370 osoba sufinanciranih u javnim radovima, dolazimo do brojke od 704 radnika, što predstavlja preko 10% radno angažiranih osoba na prostoru Ž.P. Ovakvo opsežno sufinanciranje rada i zapošljavanja predstavlja rekord za koji nadam se da nisam u pravu više nikad neće biti postignut. Unatoč rečenomu stvar treba i kritički sagledati. Obzirom na tako opsežno sufinanciranje uz i dalje iznimno visoku stopa nezaposlenosti treba razmotriti cjelokupnu paradigmu sufinanciranja zapošljavanja te pronaći nove i drugačije modele. Ključ rješenja nezaposlenosti ne leži u sufinanciranju zapošljavanja nego u razvoju gospodarstva, a to onda za sobom povlači niz pitanja koja samo djelomično mogu biti riješena na lokalnom i Županijskom planu. Bilo kako bilo financijski efekt je dosta velik. Služba je kad zbrojimo sve kroz aktivne mjere plasirala 1.321.084KM.

            Gore navedeni podaci odnose se na Županiju Posavsku i realizaciju tijekom 2014. godine.

Programi su ostali otvoreni do svibnja 2015 godine pa će ukupna realizacija istih biti naknadno objavljena.

                Detaljne popise gospodarskih subjekata koji su koristili mjere poticanja zapošljavanja na razini cijele FBiH možete preuzeti na portalu Federalnog Zavoda za zapošljavanje: http://www.fzzz.ba.

 

Ovim putem zahvaljujemo svim poslodavcima, nezaposlenim osobama, kao i FZZZ-u na suradnji pri realizaciji ovako opsežnog projekta!

 

Srdačan pozdrav!

 Stanko Vincetić

 V.D. Ravnatelja

Friday, May 22, 2015 1:51:00 PM Categories: Poticaji