Program sufinanciranja zapošljavanja 2019

 

Federalni zavod za zapošljavanje će 14.3.2019. godine u 8 sati

objaviti prvi Javni poziv za učešće u

Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019.

 

Prvo radno iskustvo 2019

Link za prijavu

 

Prilika za sve 2019

Link za prijavu

 

Zapošljavanje žena 2019

Link za prijavu

 

Periodično zapošljavanje 2019

Link za prijavu

 

 

Doprinos 500 - 2019

Link za prijavu

 

 

Javni radovi 2019

Link za prijavu

 

 

Nova prilika 2019

Link za prijavu

 

Služba u zajedničkim projektima 2019

Prijavni obrazac

Thursday, March 14, 2019 2:37:00 PM Categories: Poticaji