Priopćenje Službe za upošljavanje Županije Posavske

Temeljem akata Vlade Federacije BiH provedene su aktivnosti kojima su prikupljeni i na relevantne adrese dostavljeni podaci koji su omogućili da Vlada FBiH, pomogne sa po 100 KM neuposlenim osobama s prostora ovoga entiteta.

Iz Županije Posavske ovu vrstu pomoći ima pravo primiti ukupno 2.176 osoba. Shodno tome na račun Službe za upošljavanje u srijedu 14.12. je stigao potreban iznos, nakon čega je u petak 16.12. isti novac uplaćen na račune korisnika.

Jutros se pojavio određeni broj neuposlenih osoba koje su utvrdile da im sredstva nisu legla na račun. Do problema je došlo zbog činjenice da je većina takvih dostavila potvrdu o računu u banci koji je u međuvremenu zatvoren.

Ovim putem obavještavamo korisnike ovih sredstava da se obrate u mjesne biroe za upošljavanje, gdje će ih uposlenici posavjetovati i uputiti da odu u svoju banku i ponovo otvore račun.

Obavještavamo korisnike da zbog ove situacije, ukoliko odmah ponovo otvore račun, neće izgubiti pravo na ovu jednokratnu pomoć.

 

Ponedjeljak 19. 12.2022.

Monday, December 19, 2022 12:12:00 PM