POZIV NA REGISTRACIJU NEZAPOSLENIH OSOBA KOJE NAMJERAVAJU SUDJELOVATI U PROGRAMU SAMOZAPOŠLJAVANJA 2022.

Registracija fizičkih osoba je preduvjet za sudjelovanje istih na javnom pozivu, a koja se mora izvršiti prije podnošenja prijave za sudjelovanje u istom.

Fizičke osobe se registriraju putem linka na web portalu Zavoda: www.fzzz.ba.

Prilikom registracije fizička osoba unosi tražene podatke iz obrasca registracije koji se odnose na ime i prezime, matični broj, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, korisničko ime i lozinku i ostale podatke koji se traže u obrascu.

 

Registraciju je moguće izvršiti najkasnije 8 dana prije objave javnog poziva.

 

Nakon izvršene registracije, fizička osoba na svoju e-mail adresu dobiva automatski generiran e-mail koji sadrži link odabirom kojeg fizička osoba potvrđuje svoju registraciju.

Po uspješno okončanoj registraciji, fizička osoba ubuduće pristupa web portalu Zavoda koristeći korisničko ime i lozinku koje je sama odredila prilikom registracije.

 

Fizička osoba koja se registrirala na portalu Zavoda se prijavljuje na javni poziv koristeći svoje korisničko ime i lozinku.

Tuesday, February 1, 2022 1:33:00 PM