OTVORENI JAVNI POZIVI FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM FBiH

  • JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2021. godini.
  • JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2021. godini.

Linkove sa više informacija  možete preuzeti :

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-novcanog-stimulansa-u-2021-godini-2/

 

https://fond.ba/javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-u-2021-godini/

Thursday, August 26, 2021 11:29:00 AM