Od sutra Javni poziv za Program sufinanciranja samozapošljavanja Start Up 2022

Obavještavamo Vas da će Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022 biti otvoren 23., 24. i 25.3.2022. godine u periodu od 8 do 16 sati, te da će link za prijavu fizičkih lica biti dostupan na web portalu Zavoda u meniju Projekti
 
VAŽNA NAPOMENA: S obzirom na veliki interes, Javni poziv će se otvarati parcijalno po kantonima, i to prema sljedećem rasporedu:  

23.3.2022. godine (srijeda) - Hercegovačko-neretvanski kanton (HNŽ/K), Zapadnohercegovački        kanton/županija ZHK/ŽZH, Kanton10 - Livno i Unsko-sanski kanton (USK);

24.3.2022. godine (četvrtak) - Tuzlanski kanton -TK, Zeničko-dobojski kanton -  ZDK i Posavski kanton - PK ;

25.03.2022. godine (petak) - Kanton Sarajevo – KS, Bosansko-podrinjski kanton – BPK i Srednjobosanski kanton - SBK .

 

Izvor: fzzz

Tuesday, March 22, 2022 11:41:00 AM