Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj

Naredni termin za intervjue u vezi sa Javnim pozivom  za realizaciju Triple Win projekta zapošljavanja radnika za zdravstvenu njegu u SR Njemačkoj zakazan za period 29.10.2018. -  02.11.2018.

Tekst Javnog poziva možete naći ovdje

Obrazac za prijavu na njemačkom jeziku možete naći muškarci / žene

Obrazac za biografiju na njemačkom jeziku možete naći ovdje

Obrazac za izjavu o saglasnosti za raspolaganje ličnim podacima možete naći ovdje

Wednesday, September 26, 2018 11:16:00 AM