O B A V I J E S T

Obavještavamo sve zainteresirane nezaposlene osobe i poslodavce da od 04.4.2022.g možete aplicirati na mjere sufinanciranja samozapošljavanja Druga prilika 2022. i zapošljavanja Služba u suradnji s poslodavcima 2022.

Prijavne obrasce možete preuzeti na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje ili u Službi.

 

Tuesday, April 26, 2022 11:45:00 AM