Javni poziv studenticama i studentima za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2019. godini

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2019. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. 

Za Bosnu i Hercegovinu u 2019. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 95 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 48 mjesta i studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 7 mjesta. 

Dodatne informacije na link: 

http://www.arz.gov.ba/Aktuelnosti/default.aspx?id=3830&langTag=hr-HR

 

 

Thursday, February 7, 2019 11:41:00 AM