Informacija o poticajima

Poštovani poslodavci,

                Informiram Vas da su svi programi aktivne politike zapošljavanja objavljeni dana 05.05.2014. godine od strane FZZZ-a i dalje otvoreni te kvote nisu popunjene.

                Dakle, svi vi koji imate potreba za radnicima te želite zaposliti nekoga sa naše evidencije i dalje možete ostvariti pravo na poticaje uz uvjet da imate izmirene obveze u evidenciji Porezne uprave te da niste evidentirani od strane inspekcijskih službi u red poduzeća koja „zapošljavaju na crno“.

http://www.fzzz.ba/projekti/programi-zapoljavanja-2014

 

U koliko postoji bilo kakva nejasnoća vezana uz poticaje za zapošljavanje tijekom 2014. godine, molim Vas da nas kontaktirate kao bi smo došli do riješenja na obostrano zadovoljstvo.

 

Srdačan pozdrav!

 

Thursday, November 20, 2014 1:06:00 PM