Informacija o budućim programima sufinanciranja zapošljavanja tijekom 2014. godine

Prema neslužbenim informacijama dobivenim od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje tijekom svibnja 2014. godine biti će objavljen javni poziv za sufinanciranje zapošljavanja sa čitavom lepezom ponuđenih programa.

Poslodavci će imati mogućnost da, prema iskazanom interesu, jednom prijavom na javni poziv apliciraju za više osoba po različitim mjerama.

Vrijedi napomenuti da je ukupan iznos rezerviranih sredstava za poslodavce sa prostora Županije Posavske u 2014. kada uzmemo u obzir i sredstva po trenutno aktualnom programu   „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo 2013“ objavljenom krajem 2013. godine veći nego ikad do sada te premašuje 1.200.000 KM.

Navedeni iznos bi prema svim procjenama zadovoljio potrebe svih poslodavaca, a programi bi bili otvoreni kroz cijelu godinu. Pozivamo sve zainteresirane poslodavce da prate objave na našem ili web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje te da u koliko imaju bilo kakvih dodatnih pitanja nam se obrate Službi izravno ili nadležnom birou za zapošljavanje s ciljem ostvarivanja što kvalitetnije suradnje, na zadovoljstvo svih, kako poslodavaca i nas u Službi tako i nezaposlenih osoba.

 

Planirani programi:

1. „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada – Prvo radno iskustvo“

Sticanje prvog radnog iskustva za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, te izuzetno do 35 godina – ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih duže od 12 mjeseci, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci (osobe sa srednjom stručnom spremom, III i IV stepena) i 12 mjeseci (osobe za višom – VI stepen i visokom stručnom spremom – VII stepen). Cilj ove mjere je da se što većem broju mladih omogući osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada.

2. „Sufinanciranje zapošljavanja – Prilika za sve“

Zapošljavanje nezaposlenih osoba bez obzira na radno iskustvo, dob i stupanj obrazovanja uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest mjeseci. Cilj je da se što većem broju nezaposlenih osoba olakša integracija na tržištu rada i spriječi prelazak u dugotrajnu nezaposlenost.

3. „Sufinanciranje sezonskog zapošljavanja“

Zapošljavanje 100 nezaposlenih osoba, prvenstveno bez kvalifikacije, koje su najbrojnije na evidenciji nezaposlenih (NK i NSS), bez obzira na radno iskustvo i dob uz zasnivanje radnog odnosa na period do tri mjeseca. Cilj je olakšati njihovu integraciju na tržištu rada, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti.

4. „Sufinanciranje zapošljavanja teško zapošljivih osoba – Vaučer za posao“

Zapošljavanje 60 nezaposlenih osoba dobi preko 40 godina, bez obzira na radno iskustvo i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju najmanje 36 mjeseci uz zasnivanje radnog odnosa na period od najmanje šest mjeseci. Cilj je da se uz pomoć „vaučera“, koji preuzima u županijskoj službi za zapošljavanje/birou za zapošljavanje, nezaposlena osoba motivira da samostalno traži zaposlenje kod poslodavaca, radi prekida dugotrajne nezaposlenosti i integracije na tržištu rada.

 

Konkretni detalji o sudjelovanju u programima (kriteriji, modeli sufinanciranja, pravdanje dodijeljenih sredstava ...) biti će dostupni po objavi javnog poziva.

 

S poštovanjem,

Stanko Vincetić

V.D. Ravnatelj

 

Tuesday, April 22, 2014 12:34:00 PM