Dodatni rok za registraciju fizičkih osoba na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje

Budući da je otvaranje Javnog poziva za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2022 prolongirano za 23., 24. i 25.3.2022. godine, omogućen je dodatni rok za registraciju fizičkih osoba na web portalu Zavoda koje namjeravaju učestvovati u predmetnom programu.

 

Registracija će biti omogučena u periodu od 16.3. od 16 sati do 18.3.2022. godine do 16 sati.

 

Wednesday, March 16, 2022 9:35:00 AM